Edictes

Exercici: 2015 Bop: 40-0 Edicte: 2027 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2014 Bop: 105-0 Edicte: 5765 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2013
Exercici: 2014 Bop: 26-0 Edicte: 1072 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2013 Bop: 198-0 Edicte: 11188 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement i habilitació de crèdit
Exercici: 2013 Bop: 180-0 Edicte: 10269 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Anunci d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2013 Bop: 139-0 Edicte: 8335 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
Exercici: 2013 Bop: 139-0 Edicte: 8334 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte de convocatòria per a cobrir les vacants de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2013 Bop: 135-0 Edicte: 8159 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2013 Bop: 105-0 Edicte: 6214 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Anunci sobre exposició pública del compte general de 2012
Exercici: 2013 Bop: 105-0 Edicte: 6207 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla per a l'exercici 2013