Notícies

23 febrer 2021
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Rabós, una subvenció de 1.250,00 €uros per noves tecnologies arran de la situaci
9 octubre 2020
Dipsalut. Organisme Autònom de la Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.794,11 € a l’Ajuntament de Rabós d'Empordà
3 juny 2020
Ajudem-nos triant productes i serveis d’aquí, i entre tots ho aconseguirem!
15 maig 2019
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 46.413,83 € a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà à per contribuir a sufragar el cost de
3 agost 2017
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 600,00 € a l’Ajuntament de Rabós d'Empordà en concepte de subvenció per a l'organitza
16 novembre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 13.460,00 € a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les
9 octubre 2020
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 24.978,50€ a l’Ajuntament de Rabós d'Empordà per contribuir a sufragar el cost de les se
8 abril 2020
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 46.413,83 € a l’Ajuntament de Rabós d'Empordà per contribuir a sufragar el cost de les s
31 maig 2018
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 42.730,07 € a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les
3 agost 2017
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 556,70 € a l’Ajuntament de Rabós d'Empordà en concepte de subvenció per facilitar les