Notícies

16 setembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 20.809,11 € a l’Ajuntament de Rabós (més…)
1 març 2022
Dipsalut, l’Organisme de la Salut pública de la Diputació de Girona, ha otorgat a l’Ajuntament de Rabós un ajut econòmic de 3.742,64
4 agost 2021
Dipsalut ha atorgat un ajut de 1.000,43 €uros a l'Ajuntament de Rabós d'Empordà per contribuir a sufragar el cost de les següents actua
4 agost 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 €uros a l'Ajuntament de Rabós d'Empordà per contribuir a sufragar el cost de les
4 agost 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 867,24€uros a l'Ajuntament de Rabós d'Empordà  per contribuir a sufragar el cost de les s
4 maig 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 54.771,58 € a l’Ajuntament de Rabós d'Empordà per contribuir a sufragar el cost de les s
4 agost 2021
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 28.200,00 €uros a l'Ajuntament de Rabós d'Empordà per contribuir a sufragar el cost de les
4 agost 2021
Dipsalut ha atorgat un ajut de 3.742,64 €uros a l'Ajuntament de Rabós per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: